INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

 

Autorzy powinni pobrać (tzn. otworzyć bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bądź zapisując na swój dysk lokalny) tabelkę, wypełnić ja czytelnie używając czcionek: Arial lub Times New Roman wraz z polskimi literami.

Wypełnioną czytelnie tabelkę zapisać jako dokument Word na dyskietce. Wraz z dyskietką należy dołączyć odbitkę z oryginalnej pracy ze strona tytułową czasopisma.

Całość prosimy odesłać na adres korespondencyjny:

Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych
skr. poczt. 43
01-900 Warszawa

Redakcja NIE ZWRACA materiałów niekompletnych !


Objaśnienia do tabelki:

- po polsku

- po angielsku


Powrót do: Strony głównej