INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

ORIGINAL TITLE - Tytuł oryginalny publikacji.

TRANSLATIONS - Polskie tłumaczenie tytułu (dla czasopism w języku innym niż Polski).
Angielskie tłumaczenie tytułu (dla czasopism w języku innym niż angielski).

AUTORS - Nazwisko i pierwsza litera Imienia wszystkich autorów

SOURCE

-  Tytuł czasopisma lub książki. 
-  Rok publikacji.
-  Tom, księga.
-  Zagadnienie
Numery stron

Type of publication - czasopismo, książka, abstract book itp.

ISSN/ISBN - ISSN (dla czasopism) lub ISBN (w przypadku książek, monografii, itp.)

LANGUAGE - Język publikacji.

KEYWORDS 
- po Polsku
- po Angielsku

ADDRESS -  Adres do korespondencji

SUMMARY 
- po Polsku
- po Angielsku


Powrót do: Strony głównej