Original Title: Profilaktyka pylkowicy u dzieci w okresie wakacji letnich
Translation: Prophylaxis of pollen allergy in children during summer vacations

 

Autors: Buczylko K, Rapiejko P
Source: Otolaryngologia Polska 1991, suppl, 317 -320
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 0030-6657
Language: Polish

 

Key words: Hay fever, palynological investigations, prophylaxis
Słowa kluczowe: katar sienny, badania palynologiczne, profilaktyka

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract: For the first time in Poland the comparative investigations of pollen falls were carried out simultaneously in various climatic zones. the safe pollen allergy level places were found in high mountains, at the seaside and at the Mazurian Lakes. The scheme of vacation places for allergic children is proposed.
Streszczenie: Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono jednoczesne, porównawcze badania opadu ziaren pyłku roślin alergizujących na 28 stanowiskach w rożnych strefach klimatycznych kraju. Bezpieczne wartości alergenów pyłkowych stwierdzono w wysokich górach, na Mazurach i na morzem. Zaproponowano schemat organizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci z pyłkowicą.

Powrót do: Strony głównej