Original Title: Monitoring stężenia aeroalergenów w profilaktyce i leczeniu pyłkowicy
Translation: Monitoring of aeroalergens concentration on prophylaxis and terapy of pollinosis

 

Autors: Rapiejko P, Zawisza E, Samolinski B, Lipiec A

 

Source: Otolaryngologia Polska 1992, suppl 14, 624 - 626
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 0030-6657
Language: Polish

 

Key words: pollinosis, pollen count
Słowa kluczowe: pyłkowica, stężenie pyłku

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract:
Streszczenie:

Powrót do: Strony głównej