Original Title: The pollen count at 1 - 1500 meters above ground level
Translation: Stężenie pyłku roślin na wysokości od 1 do 1500 metrów na poziomem ziemi

 

Autors: Rapiejko P, Zawisza E, Lipiec A

 

Source: Allergy 1992, 47(12), 301
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 0108-1675
Language: English

 

Key words: pollen, pollen transportation, pollen count
Słowa kluczowe: pyłek, transport pyłku, stężenie pyłku

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract: In the 5-month period (from May to September 1991) airborne pollen concentration was measured at a heigt of 1, 10, 25, 100, 500, 1000, 1500 meters above ground level. Studies were carried out on the radio-tower, on the three helicopters Mi2 and on the plane AN 22. Volumetric and gravity slide methods were used. The more meters above ground level, the lower pollen concentration was noted: 1m - 120%, 10m - 100%, 25m - 68%, 100m - 55%, 500m - 11%, 1000m - 3%, 1500m - 0,5% (in a slight wind: 3-5m/sek). At a height of 1 and 10 m pollen deriving from a local flora prevails. The presence of pollen grains at a height of more than 700m results from convection (creating Cumulus clouds). Stratus clouds eliminate convection. Above mentioned data can be of importance in pollen long-distant transport analysis and in pollen count forecasting.
Streszczenie: W okresie 5 miesięcy (od maja do września 1991 roku) mierzono stężenie ziaren pyłku roślin w powietrzu na wysokości 1, 10, 25, 100, 500, 1000, 1500 metrów nad poziomem gruntu. Badania prowadzone były na wieży radiowej, na 3 śmigłowcach Mi 2 i na samolocie AN 22. Posłużono się metoda objętościowa i grawimetryczna. Wraz ze wzrostem wysokości na poziomem gruntu zmniejszało się stężenie pyłku roślin: 1m- 120%, 10m- 100%, 25m- 68%, 100m-55%, 500m- 11%, 1000m-3%, 1500m- 0,5% (przy łagodnym wietrze 3-5 m/sek). Na wysokości 1 i 10 metrów przewzal pyłek pochodzący z roślinności lokalnej. Obecność ziaren pyłku na wysokości ponad 700 metrów wynika ze zjawiska konwekcji ( będącego odpowiedzialnym z a tworzenie się chmur Cumulus). Chmury stratus eliminują zjawisko konwekcji. Powyżej wymienione dane mogą mieć znaczenie w analizie dalekiego transportu pyłku oraz w prognozowaniu stężenia pyłku.

Powrót do: Strony głównej