Original Title: Food intolerance to honey
Translation: Nietolerancja pokarmowa miodu

 

Autors: Rapiejko P, Zawisza E, Lipiec AA, Samolinski B

 

Source: Allergy 1993, 48(16), 169
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 0108-1675
Language: English

 

Key words: melissopalynology, pollen, honey, pollinosis
Słowa kluczowe: melisopalinologia, pyłek, miód, pyłkowica

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract: Test for allergy to honey was carried out in 47 volunteers with pollinosis - group I, and in 350 nonalergic - group II. Four kinds of honey: A - acacia, B- multiflorous, C- honey-dew, D- artificial were subjected to a pollen analysis. In 10 grams of honey: A - 11000 pollen grains were found (92% Robinia pseudoaccacia), B- 49000 (3% Gramineae), C- 25000 ( 8% Gramineae), D- no pollen grains. Every four days patients intook particular kind of 25g honey. 71% of group I patients and 7% of group II revealed allergy symptoms (mostly not severe) after the consumption of honey B and C. After consumption A and D honey symptoms observed in 3% of grou I patients an 2% of group II. After the consumption of honey allergy symtoms evoked by contained pollen may occur.
Streszczenie: Ocenę uczulenia na miód przeprowadzono w w grupie 47 ochotników z pyłkowicą (grupa I) oraz w grupie 350 ochotników bez cech alergii (grupa II). Analizie poddano cztery rodzaje miodu: A- akacjowy (Robinia pseudoakacia), B- wielokwiatowy, C- spadziowy, D- miód sztuczny. Ocenie palynologicznej poddano 10 gramowe próbki w/w rodzajów miodu. W 10 gramach miodu znaleziono następujące ilości ziaren pyłku: A - 11000 ziaren pyłku (92% pyłek Robinia pseudoakacia), B- 49000 ziaren ( 3% trawy), C- 25000 (8% trawy), D- bez pyłku. W odstępach czterodniowych pacjenci spożywali 25 gramowe porcje poszczególnych rodzajów miodu. 71% osób z grupy I i 7% osób z grupy II wykazywało objawy alergiczne (w większości słabo nasilone) po spożyciu miodu B (wielokwiatowy) i C (spadziowy). Po spożyciu miodu A i D objawy obserwowano u 3% z grupy I i 2% z grupy II.

Powrót do: Strony głównej