Original Title: Znaczenie badań stężenia aeroalergenów w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu pyłkowicy
Translation: The importance of the study of aeroallergen concentration in the air in prophylaxis, diagnosis and treatment of pollinosis

 

Autors: Rapiejko P, Ligezinski A, Hermanowski M

 

Source: Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej 1993, 29, 34-35
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 0860-6293
Language: Polish

 

Key words: pollen count, pollen, prophylaxis, pollinosis
Słowa kluczowe: stężenie pyłku, pyłek, profilaktyka, pyłkowica

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract:
Streszczenie:

Powrót do: Strony głównej