Original Title: Stężenia pyłku roślin w atmosferze Polski
Translation: Airborne pollen concentration in the atmosphere of Poland

 

Autors: Ligezinski A, Rapiejko P

 

Source: Pneumonologia i Alergologia Polska 1994, 62(7), 347-351
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 0867-7077
Language: Polish

 

Key words: pollen count, pollen, Poland
Słowa kluczowe: stężenie pyłku, pyłek, Polska

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract:
Streszczenie:

Powrót do: Strony głównej