Original Title: Ocena przydatności pomiarów stężenia aeroalergenow urządzeniem PVST-2 firmy Alergo-RP w profilaktyce i leczeniu pyłkowicy
Translation: The usefulness of device Alergo-PR personal volumetric spore trap (PVST-2) in the prophylaxis and treatment pollinosis

 

Autors: Rapiejko P, Zawisza E, Samolinski B, Lipiec A

 

Source: Otolaryngologia Polska 1994, 48(supl 18), 53-54
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 0030-6657
Language: Polish

 

Key words: pollinosis, pollen count, volumetric spore trap
Słowa kluczowe: pyłkowica, stężenie pyłku, objętościowe urządzenia pomiarowe

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract:
Streszczenie:

Powrót do: Strony głównej