Original Title: Dobowe wahania zawartości ziaren pyłku w aeroplanktonie w Krakowie w 1991 roku
Translation: Daily fluctuations in the concentrations of pollen grains in aeroplankton of Kraków in 1991

 

Autors: Myszkowska D, Stobiecki M, Obtulowicz K, Szczepanek K

 

Source: Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy. Streszczenia prac polskich przedstawionych podczas II Sympozjum nt. Pyłków i Pyłkowicy, Lublin, 1-2 grudnia 1995, 25
Type of publication: Abstract
ISSN/ISBN: ISBN 83-7090-023-2
Language: Polish

 

Key words: pollen monitoring, daily fluctuations.
Słowa kluczowe: monitoring pyłkowy, dobowe wahania

 

Address: Instytut Botaniki UJ, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland

 

Abstract: 14 pollen taxa, the most often present in the aeroplankton of this region, were identified and the concentration of grains per m3 in each consecutive 2 hrs was calculated. Daily were observed 1-3 peaks of the content of grains / m3 which depends on taxon. The lowest concentration of grains of all analyzed taxa was noted between 3-8 a.m., and the highest concentration between 10 a.m. and 4 p.m.
Streszczenie: W próbkach aeroplanktonu badanych mikroskopowo identyfikowano 14 najczęściej występujących taksonów i obliczano dla każdego z nich liczbę ziaren w m3 w przedziale dwugodzinnym w danym dniu. W zależności od taksonu stwierdzano w ciągu doby 1 do 3 szczytów zawartości ziaren / m3. Liczba ich nie przekraczała 50 ziaren / m3. Najniższa sumaryczna zawartość ziaren badanych taksonów stwierdzono pomiędzy godzina 3 a 8, a najwyższa wartość pomiędzy godziną 10 a 16.

Powrót do: Strony głównej