Original Title: Ambrozja w aeroplanktonie Krakowa i jej znaczenie w alergii pyłkowej regionu
Translation: Ambrosia pollen grains in aeroplankton of Kraków and their role in pollen allergy of this region

 

Autors: Obtulowicz K, Szczepanek K, Myszkowska D

 

Source: Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy. Streszczenia prac polskich przedstawionych podczas II Sympozjum nt. Pyłków i Pyłkowicy, Lublin, 1-2 grudnia 1995, 54
Type of publication: Abstract
ISSN/ISBN: ISBN 83-7090-023-2
Language: Polish

 

Key words: Ambrosia pollen, pollinosis
Słowa kluczowe: Ambrozja, pyłkowica

 

Address: Instytut Botaniki UJ, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland

 

Abstract: The presence of Ambrosia pollen grains in aeroplankton was confirmed with both methods every year in the period from the mid of August till the end of October. The highest concentration of Ambrosia pollen grains did not exceed a few grains /m3/ 24 hrs in the volumetric method and 90 grains /m3/ year in the gravimetric method of sampling. Many years of our observation allow also to state that in spite of fluctuations in concentration of Ambrosia pollen grains in aeroplankton, in every successive year there was not observed an increase tendency. The studies of patients with pollen allergy (mainly to grasses and weeds) without symptoms of allergy in the period of presence of Ambrosia pollen grains in aeroplankton, revealed positive skin prick test to Ambrosia elatior (Bencard) in 42% of cases.
Streszczenie: Obecność ziaren pyłku Ambrosia stwierdzano co roku w okresie od polowy sierpnia do końca października. Najwyższe stężenia nie przekraczały kilku ziaren/m3/24 h w metodzie wolumetrycznej oraz 90 ziaren/m3/rok w metodzie grawimetrycznej. Wieloletnie obserwacje pozwalają stwierdzić, ze pomimo wahań w nasileniu opadu nie spostrzega się tendencji wzrostowej. Badania 70 chorych z alergia pyłkowa uczulonych głównie na trawy i chwasty, bez objawów alergii pyłkowej w okresie wzrostu zawartości ziaren Ambrosia w aeroplanktonie wykazały w 42% pozytywizację odczynu skórnego w teście punktowym z ekstraktem Ambrosia elatior (Bencard).

Powrót do: Strony głównej