Original Title: Palynologia a medycyna
Translation: Palynology in medicine

 

Autors: Rapiejko P

 

Source: Nowa Medycyna 1995, 2(7), 33-35
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 1233-5991
Language: Polish

 

Key words: palynology, pollen, pollen count, history of palynology
Słowa kluczowe: palinologia, pyłek, stężenie pyłku, historia palinologii

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract:
Streszczenie:

Powrót do: Strony głównej