Original Title: Air pollution and hay fever morbidity
Translation: Zanieczyszczenie środowiska a częstość występowania alergicznego nieżytu nosa i spojówek

 

Autors: Rapiejko P, Szurogajlo A, Hermanowski M, Samolinski B, Wojtkowski M

 

Source: Spiewak R. (ed): Pollens and Pollinosis: Current Problems. Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland 1995, 65
Type of publication: Congress paper
ISSN/ISBN: ISBN 83-70-90-022-4
Language: English

 

Key words: pollen, pollen count, air pollution, Warsaw
Słowa kluczowe: pyłek roślin, stężenie pyłku, zanieczyszczenie powietrza, Warszawa

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract: The study was carried out in a group of 745 soldiers in active service, aged 19-22. 360 of them came from and lived in Gorny Slask (Silesia) - subgroup I, while 385 came from Nowy Sacz province - subgroup II. Skin prick tests (Bencard) with extracts of plant pollen allergens and allergological examination were perfomed in all members of the group. In 53 (14,7%) of subgroup I soldiers and in 37 (9,6%) subgroup II soldiers features of allergic rhinitis and conjiunctivitis were detected in allergological examination. Positive skin tests with at least one allergen were noted in 73 (20,2%) members of subgroup I and in 47 (12,2%) members of subgroup II. Medical history and phisical examination were consistent with skin tests in 92 per cent of cases. In doublful cases allergen specific IgE was determined and intranasal challenge test was performed. In subgroup I - young males living in a very polluted area (Silesia) hay fever morbidity is 1,53 times higher than in subgroup II - young males living in an unpolluted area (Nowy Sacz province). Positive skin tests with extracts of plant pollen allergens were more frequent in subgroup I.
Streszczenie: Celem pracy była ocena częstości występowania alergicznego nieżytu nosa i spojówek (ANNiS) w zależności od zanieczyszczenia środowiska. W grupie 745 żołnierzy służby zasadniczej w wieku 19-22 lata (śr. 20,9 lat) przeprowadzono badania w kierunku występowania alergicznego nieżytu nosa i spojówek. W grupie tej było 360 osób mieszkających od urodzenia na terenie Górnego Śląska (grupa I) oraz 385 osób mieszkających od urodzenia w województwie nowosądeckim (grupa II). U wszystkich wykonano badanie przy użyciu testu skórnego prick firmy Bencard z alergenami pyłku roślin, badanie morfologii krwi, podmiotowe i przedmiotowe badanie alergologiczne. W badaniu alergologicznym cechy alergicznego nieżytu nosa i spojówek wykryto u 53 (14,7%) osób z grupy I, 37 (9,6%) osób z grupy II. Dodatnie testy skórne z conajmniej jednym alergenem wykryto u 73 (20,2%) osób z grupy I i u 47 (12,2%) osób z grupy II. Uzyskano 92% zgodność badania podmiotowego i przedmiotowego z wynikami testów skórnych. W przypadkach wątpliwych wykonano oznaczanie specyficznego IgE oraz donosowe testy prowokacyjne z alergenami pyłku roślin. W grupie I - młodych mężczyzn mieszkających na terenach ekologicznie zanieczyszczonych (Górny Śląsk) częstość występowania alergicznego nieżytu nosa jest 1,53 razy większa niż w grupie II - mieszkającej na terenie ekologicznie czystym (woj. nowosądeckie). Częstość występowania dodatnich testów skórnych z alergenami pyłku roślin była 1,65 razy większa w grupie I w stosunku do grupy II.

Powrót do: Strony głównej