Original Title: Airborne pollen concentration in different parts of Warsaw
Translation: Stężenie pyłku roślin w rożnych dzielnicach Warszawy

 

Autors: Rapiejko P, Jurkiewicz D, Lipiec A, Samolinski B, Orkan-Lecka E

 

Source: Spiewak R. (ed): Pollens and Pollinosis: Current Problems. Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland 1995, 25
Type of publication: Congress paper
ISSN/ISBN: ISBN 83-70-90-022-4
Language: English

 

Key words: pollen, pollen count, Warsaw
Słowa kluczowe: pyłek roślin, stężenie pyłku, Warszawa

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract: The aim of the study was to assess quantitative and qualitative differences in pollen grains concentration in different parts of Warsaw. A degree of urbanization and local flora are different in those parts of the city. In the pollen season of 1994 and 1995 in 7 different places in Warsaw pollen study was carried out. Volumetric VST-1 samplers were used. They were placed 25 meters above ground level, at roof level in different districts of Warsaw. The highest pollen grains concentration was noted in Zoliborz district. The higest rye pollen grain concentration was observed in Wola district. In Praga Polnoc district the higher mugwort and Lamb's Quarters pollen grain concentration was registred. The considerable differences in pollen grains concentration allow us to conclude that there is a possibility of wider prevention of pollinosis.
Streszczenie: Celem pracy była ocena różnic jakościowych i ilościowych w stężeniu pyłku roślin w rożnych częściach Warszawy, w zależności od stopnia urbanizacji i szaty roślinnej. W sezonie pylenia 1994 i 1995 przeprowadzono w 7 punktach Warszawy pomiary przy pomocy aparatów objętościowych VST-1. Aparaty umieszczone były na wysokości ok. 25 metrów na dachach wieżowców w dzielnicach. Najwyższe stężenia pyłku roślin (suma wszystkich gatunków) notowano w punkcie zlokalizowanym przy ulicy Marymonckiej (Żoliborz). Przy czym najwyższe wartości stężenia pyłku żyta występowały w punkcie przy ul. Lazurowej (Wola). Stężenie pyłku żyta było w tym punkcie 2-5 krotne większe niż w centrum miasta. W dzielnicy Praga Północ zanotowano najwyższe wartości stężenia pyłku bylicy i komosy. Przez cały okres pylenia bylicy i komosy notowane w tej dzielnicy stężenia ponad dwukrotnie przekraczały wartości notowane w Śródmieściu, Ochocie i Żoliborzu. Znaczne różnice w stężeniu pyłku poszczególnych roślin pozwalają stwierdzić, że istnieje możliwość szerszej niż dotychczas stosowanie profilaktyki pyłkowicy. Można to osiągnąć unikając uczulających ziaren pyłku.

Powrót do: Strony głównej