Original Title: A multicentre analysis of a population of patients with newly-diagnosed pollinosis in Poznan, Poland in the year 1995
Translation: Badania wielośrodkowe nad populacja chorych z noworozpoznaną pyłkowicą w Poznaniu w roku 1995

 

Autors: Hofman T, Wykretowicz G, Stach A, Springer E, Kolasinska B, Ossowski M

 

Source: Ann Agric Environ Med 1996, 3, 171-177
Type of publication: Journal Article
ISSN/ISBN: ISSN 1232-1966
Language: English

 

Key words: pollinosis, pollenfall, pollen allergens, age, place of residence, threshold concentrations, Poznan, Poland.
Słowa kluczowe: pyłkowica, opad pyłkowy, alergeny pyłkowe, wiek, miejsce zamieszkania, stężenie progowe, Poznań, Polska

 

Address: Teresa Hofman, MD, Centre of Allergology, Boguslawskiego 16, 60-214 Poznan, Poland

 

Abstract: The aim of this study was the analysis of newly-diagnosed pollinosis in three allergy centres in Poznan in 1995 with respect to pollenfall. We examined 1,459 patients with pollen allergy, who arrived for the first time at the Center of Allergology, Regional Hospital for Lung Diseases and Regional Outpatients Clinic of Allergology in the period between 2 January-31 December 1995. The results of diagnostic tests and the clinical examination were correlated with pollenfall. In order to determine pollenfall in Poznan, three points for measurement were established. In the city centre pollenfall was examined using volumetric Burkard sampler, while in the north and south of the city - by gravimetric Durham method. The results of our analysis showed that pollen allergy occurred in the patients aged from 2-69 years. The majority of affected population consisted of children and young adults aged from 2–19 years (65.4%). Most of the newly-diagnosed patients were between the ages of 10-19 years (41.4%). It was also found that pollen allergy incidence was nearly twice as high in men (62.5%) than women (37.5%). Among the examined patients, the majority lived in Poznan city (65.6%), 27.2% lived in small towns, and 7.2% in the regional rural area. The most frequent allergens responsible for the symptoms of pollinosis were grass pollens (77.1%), rye (70.4%), mugwort (40%) and birch pollen (28%). The analysis of clinical symptoms appearance confirmed the individual susceptibility threshold to the concentration of pollens in air. Moreover, the observed susceptibility was different for each species of plants. The symptoms appeared at following concentrations: grass pollen > 20 grains/m3/24 h, rye pollen > 10 grains/m3/24 h, birch pollen > 100 grains/m3/24 h, alder pollen > 50 grains/m3/24 h, hazel and mugwort pollen > 5 grains/m3/24 h.
Streszczenie: Podczas jednego rocznego okresu badań w trzech ośrodkach medycznych w Poznaniu policzono liczbę nowych przypadków pyłkowicy i przedstawiono analizę rodzaju pyłków, które były najczęściej odpowiedzialne za objawy kliniczne. Opisano spadek liczby nowych przypadków wśród dzieci i młodych dorosłych oraz relatywny wzrost liczby nowych przypadków pyłkowicy wśród dorosłych. Zaobserwowaliśmy także, ze istnieje trend w kierunku częstszego występowania tej choroby w okolicach wiejskich w porównaniu z wynikami otrzymanymi we wcześniejszych badaniach. Z klinicznego punktu widzenia głównym problemem były alergie na pyłki traw i zbóż. Wykazano, ze u osobników wrażliwych również bardzo niskie stężenia alergenu w powietrzu mogą wywoływać ważne objawy kliniczne.

Powrót do: Strony głównej