Original Title: Etiologia alergicznych zapaleń błony śluzowej nosa
Translation: Etiology of alergic rhinitis

 

Autors: Rapiejko P, Ligezinski A

 

Source: Nowa Klinika 1996, 3(11), 531-538
Type of publication: Journal article
ISSN/ISBN: ISSN 1231-3025
Language: Polish

 

Key words: allergic rhinitis, allergens, etiology, pollen, palynology
Słowa kluczowe: alergiczne zapalenie, błona śluzowa nosa, alergeny, etiologia, pyłek roślin, palynologia

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract: The authors present etiologic factors of seasonal and perennial allergic rhinitis. On the basis of rich reference the main sources of allergens are discussed: plant pollen, mites, moulds and animal-derived allergens. Pollen calendar for Poland, constructed for four distinct regions, is presented.
Streszczenie: Autorzy przedstawiają czynniki etiologiczne sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Na podstawie bogatego piśmiennictwa i własnych doświadczeń omówione zostały takie źródła alergenów jak: pyłek roślin, roztocze kurzu domowego, zarodniki grzybów pleśniowych oraz alergeny pochodzenia zwierzęcego. Szeroko potraktowane zostały zagadnienia dotyczące alergenów pyłku roślin. Przedstawiono kalendarz pylenia roślin dla Polski z uwzględnieniem podziału na 4 regiony, w zależności od terminu rozpoczęcia pylenia.

Powrót do: Strony głównej