Original Title: The presence of pollen grains in the lower airways
Translation: Obecność pyłku roślin w dolnych drogach oddechowych

 

Autors: Rapiejko P, Ligezinski A, Plusa T, Zawisza E, Lipiec A, Chcialowski A

 

Source: Music E, Sorli J: Alps-Adria-Pannonia Congress of Pneumonology (9; 1996; Bled) 166
Type of publication: Congress abstract
ISSN/ISBN: ISBN 62-32-85-76
Language: English

 

Key words: pollen, lower airways, BAL
Słowa kluczowe: pylek, dolne drogi oddechowe, BAL

 

Address: Piotr Rapiejko, Allergen Research Center, ul. Marymoncka 125/150, 01-946 Warszawa, Poland

 

Abstract: The authors tested the presence of pollen grains in the lower airways. In order to assess the penetration of pollen grains the palynologic analysis of BAL-fluid in 39 patients was carried out /in 29 patients at the peak of pollen season/. BAL-fluid was obtained according to standard methods, subjected to acetholysis and finally evaluated under the microscope. At the periods when pollen count exeeded 50 grains in one cubic meter of the air, BAL-fluid contained 1 to 9 pollen grains /5 on an average/ in 18 out of 29 patients. Pollen was more frequent in BAL-fluid of patients with dyfective nasal patency (polypus, allergy).
Streszczenie: Autorzy badali obecność ziaren pyłku roślin w dolnych drogach oddechowych. W celu oceny penetracji ziaren pyłku wykonano analizę palinologiczną popluczyn oskrzelikowo-pecherzykowych (BAL) wykonana u 39 pacjentów (w tym u 29 pacjentów w okresie najwyższych stężeń pyłku roślin w atmosferze). Materiał otrzymany standardowo z BAL poddano acetolizie a następnie oceniano w mikroskopie świetlnym. W okresie gdy stężenie pyłku przekraczało 50 ziaren w 1 metrze sześciennym powietrza, w materiale otrzymanym z płukania oskrzelików i pecherzyków znaleziono od 1 do 9 ziaren pyłku (średnio 5) u 18 z 29 badanych pacjentów. Ziarna pyłku były w większej ilości obecne w dolnych drogach oddechowych pacjentów ze schorzeniami nosa (polipy, alergia, skrzywienie przegrody nosa).

Powrót do: Strony głównej